Levering- en betalingsinformatie

OverkappingPlaza verwerkt na ontvangst de bestelling zorgvuldig, om zo snel mogelijk tot levering over te gaan. Als een product niet meer leverbaar is, biedt OverkappingPlaza je een alternatief product aan. 

De verantwoordelijkheid voor beschadigde en vermiste producten ligt bij OverkappingPlaza totdat het product bezorgd is bij de klant of bij een vooraf aan de klant bekendgemaakte vertegenwoordiger.

We bezorgen onze producten op een adres nabij een verharde weg en toegankelijk voor vrachtverkeer. Woon je niet nabij een verharde weg? Dan lost de chauffeur zo dicht mogelijk bij het bezorgadres. OverkappingPlaza is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijk vastgestelde locatie om te lossen.

Alle bestellingen worden door ons afgeleverd, de leveringsdatum word samen met de klant bepaald. Op de dag van levering wordt de klant twee uur van tevoren gebeld met een tijdsschatting. Als je niet aanwezig bent als de levering plaats vindt of als je gekozen heeft voor rembours maar niet kan betalen, dan worden er kosten doorberekend. Na overleg met de klant zal een nieuwe leveringsdatum worden aangeboden.

Betalingsinformatie

U kunt online veilig via iDeal betalen in onze webshop. Wij hebben een thuiswinkel waarborg certificaat. Betaling met bankcheques is niet mogelijk. 

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag maximaal een vooruitbetaling van 50% worden bedongen. Als vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

In geval van wanbetaling van de klant heeft OverkappingPlaza behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Daarbij horen wij bij onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens graag zo snel mogelijk van je.